Neurológia

S akými problémami Vám pomôže neurológ?

 • bolesti hlavy
 • bolesti chrbtice
 • záchvatové ochorenia – kŕčové stavy, poruchy vedomia, závraty
 • ochorenia vyššieho veku – nedokrvenie mozgu,  porážka, zabúdanie
 • poruchy pohyblivosti
 • silná alebo dlhodobá bolesť
 • pocity chronickej únavy bez známej príčiny
 • pocity úzkosti, depresie
 • panické stavy spojené s rôznymi telesnými príznakmi
 • neurologické ochorenia: napr. Parkinsonova choroba, skleróza multiplex atď.

 

Čo Vám ponúkame:

 • Kompletné vyšetrenie a liečbu na vysokej úrovni bez čakania a stresov
 • Holistický prístup, slušnosť, ohľaduplnosť a otvorenú komunikáciu
 • Dôkladné vysvetlenie príčin choroby a možností liečby
 • dlhodobú spoluprácu pri riešení problémov spojených s liečbou a životosprávou
 • spoluprácu s rodinnými príslušníkmi a dôslednú diskrétnosť
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/