Psychiatrická ambulancia

 Čo Vám ponúkame:

  • diagnostiku, liečbu a prevenciu duševných porúch a chorôb
  • podporu a vedenie pacienta, pomoc pri jeho orientácii v osobných problémoch
  • medikamentóznu liečbu

V prípade vážnejšieho ochorenia sa psychiater snaží pomôcť človeku prijať svoju chorobu, naučiť ho s ňou žiť a dobre fungovať v bežnom živote a v sociálnych vzťahoch. Diskrétnosť je samozrejmosťou.

hippokrates_ambulancie_psychologia

 

DETSKÁ PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA:

  • Podrobná psychiatrická diagnostika širokého spektra psychických problémov detí a adolescentov
  • Diagnostika porúch autistického spektra
  • Individuálna a skupinová psychoterapia, life-coaching v čase osobných kríz
  • Poradenstvo a on-line poradňa pri výchovných ťažkostiach rodičov
  • Aromaterapia – využitie účinkov certifikovaných esenciálnych olejov terapeutickej triedy aromaticky alebo vnútorne v psychoterapeutickom procese
  • Psychoterapeutické masáže s využitím aromaterapie
  • Psychofarmakoterapia – predpisovaná obozretne a opatrne vzhľadom na individuálny stav a vek klienta
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/