Psychologická ambulancia

Odborný psychológ pomáha :

  • zdravým ľuďom riešiť problematické oblasti   života
  • ľuďom s duševnými poruchami, ktorí potrebujú  nájsť svoju vnútornú silu a vnútorné zdroje, aby im pomohli prekonať a zvládnuť duševnú poruchu

 Ponúkame :

  • Individuálne psychologické poradenstvo pre deti, mládež a dospelých
  • párové poradenstvo
  • rodinnú terapiu
  • psychodiagnostické vyšetrenia v rôznych vekových kategóriách,
  • podpornú psychoterapiu pre jednotlivcov pri zvládaní  stresu, pri depresiách, emočných problémoch a syndróme  vyhorenia
  • psychoterapiu zameranú na telo (Body-psychoterapia), účinnú najmä pri úzkostných stavoch a psychosomatických problémoch
  • poradenstvo zamerané na osobnostný a osobný rozvoj, sebapoznanie
  • terapia pri nadváhe a pri poruchách príjmu potravy poradenstvo v zdravom životnom štýle

hippokrates_ambulancie_psychologia

 

 

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/