CENNÍK

Lekárske výkony: Neurológia Rehabilitácia Psychiatria

Vstupné lekárske vyšetrenie (60min) 60€
 Kontrolné lekárske vyšetrenie (30min) 30€
Vstupné lekárske vyšetrenie -Detská psychiatria (120min) 100€
Lekárska konzultácia -bez vyšetrenia (10min) 10€
Predpis receptu alebo vypísanie žiadanky na vyšetrenie (ak sa nejedná o súčasť vyšetrenia) 5€
Mobilizácia chrbtice suchou ihlou 10€
Obstrek (lieky nie sú v cene) 20€

Všeobecné lekárstvo (výkony nehradené zdravotnou poisťovňou)

Preventívna prehliadka - základná (50min) 60€
Zdravotný preukaz 10€

Poradenstvo - v oblasti posudkového lekárstva

Zhodnotenie dokumentácie na návrh riešení (2+1 hod.) 150€
Ďaľšia konzultácia (30 min.) 30€

Akupunktúra

Vstupné lekárske vyšetrenie (50 min.) 50€
Kontrolné lekárske vyšetrenie (20 min.) 20€
Balík (vstupné vyšetrenie + 6x aplikácia akupunktúrnych ihiel) 200€
Aplikácia akupunktúrnych ihiel (1 sedenie) 25€

Psychológia

Psychologické poradenstvo/terapia a vstupné psychologické interview pre jednotlivca (do 60 min.) 40€
Psychologické poradenstvo pre pár a rodinu (60 min.) 60€
 Celkové psychodiagnostické vyšetrenie (60 min.)  40€
Správa z psychologického vyšetrenia na vyžiadanie 20€

 Sme zmluvnými partnermi nasledovných poisťovní 

NEUROLÓGIA                            
vseobecka_logo_png    union       

 

 

REHABILITÁCIA

  vseobecka_logo_pngdovera_logounion

 

Fyzioterapia

 Vyšetrenie fyzioterapeutom (10 min. ) 10€
 Mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (za každých začatých 10 min. ) 10€
 Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (30 min.) 30€
Fyzioterapia: mobilizačné a iné špeciálne a masážne techniky a individ.liečebný telocvik (50 min.) 50€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min.) 60€
Pilates alebo SM systém individuálny (60 min., v balíku 5 opakovaní) 150€
Pilates alebo SM systém skupinový (60 min., minimálne  4 osoby) 10€
Pilates alebo SM systém skupinový (60 min., minimálne  4 osoby, v balíku 5 opakovaní) 35€
SM system s lekárom - 40 min. 40€
Cvičenia (panvové dno, Bobath, Brunkeová,...) 40 min. 40€
Taping v rámci výkonu (0,5m) 2€
Liečebný magnet (za každých 5 min.) 5€
Liečba ultrazvukom (za každých 5 min.) 5€
Elektroliečba (za každých 5 min.) 5€
Liečba ultrazvukom (za každých 5 min.) 5€

 

Ostatné

Inhalácia O2 5€
Injekcia, okrem intravenóznej aplikácie alebo očkovania (lieky nie sú v cene) 5€
Intravenózna injekcia a očkovanie (lieky alebo vakcína nie sú v cene) 10€
Infúzia (lieky nie sú v cene) 30€
Odber krvi (laboratórne analýzy nie sú v cene) 15€
Intravenózne podanie infúzie s vitamínom C injektopas 46€
Balík 5x infúzia s vitamínom C injektopas 205€
Črevná sprcha-hydrocolon-detoxikačná procedúra 36€


 Cenník masáže

 

This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/